Væksthuset Liljen er et tilbud til dig, som ønsker et aktivt fællesskab. Fri for alkohol og stoffer- 

Væksthuset Liljen er et privat, frivilligt og socialt tilbud.

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra værestedstanken, som er et fælles værdigrundlag for landets væresteder. Du kan se mere på www.vaeresteder.dk

Vi arbejder i værestedet med at skabe et trygt, tillidsfuldt og omsorgsfuldt miljø og skabe en relation til den enkelte borger. Vi forsøger også at skabe rum til at borgerne kan være kreative i fællesskab og deltage I forskellige sociale arrangementer.

 Vi tilbyder et “frirum” fra det rå liv på gaden. Det er et sted, hvor den enkelte borger har mulighed for at skabe sig et netværk og få følelsen af at være i et fællesskab med ligestillede.

Et værested er et beskyttelsesrum – et fristed fra såvel gadens rå miljø som fra behandlernes og myndighedspersonernes krav og forventninger. Men værestedet rummer også nye muligheder og veje for det enkelte menneske.

Værestedet er ofte både indgangsdør og udgangsdør i forhold til den samlede indsats, men kan også have mere permanent karakter for den enkelte; derfor skal værestedet kunne yde beskyttelse og støtte i respekt for personens unikke livssituation og behandle alle lige på forskellig vis.

Værestedet betyder mere sammenhæng i den enkeltes hverdag. Ligesom værestedet bygger bro mellem forskellige aktører og instanser i samfundet og det enkelte menneske.

Værestedet er det væksthus, hvorfra man - i sit eget individuelle tempo og ud fra sine individuelle personlige kompetencer - kan få hjælp til at forbedre sin livssituation via ”De Små Skridts Metode”. Derfor tilstræbes det, at stedet ud fra en vurdering af brugernes ressourcer indeholder aktiviteter, der kan give indhold i den enkeltes hverdag, medvirke til at fastholde og udvikle sociale og andre færdigheder, give nye perspektiver på livet eller kan bidrage til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Den særlige samværsform i ”fællesskabsfamilien” på værestedet danner grundlaget for skabelsen af det beskyttede vækstmiljø og etableringen af et personligt netværk. Ingen er usynlige på værestedet, der også fungerer som et socialt træningslokale.

På værestedet inddrages man i beslutninger og praktiske opgaver efter lyst og evne. Det er vigtigt, at inddragelsen er reel og følges af reelle, meningsfulde ansvarsområder. På værestedet involveres alle, og der tages behørigt hensyn til de svageste så yderligere udstødelse mindskes.

På værestedet gælder det, at ”ingen får lov til at gå i hundene i ubemærkethed”. Man drager omsorg – både socialt, mentalt og fysisk. Omsorgen er ikke kun skadesreducerende men også fremmende for den enkeltes sundhed og muligheder for et bedre liv.

Et værested er rummeligt, men kan ikke rumme alt. Derfor er det essentielt, at værestedet selv har indflydelse på brugergruppens sammensætning samt værestedets aktiviteter. For at skabe rum og plads til alle har Væksthuset Liljen husregler, som bør overholdes – Bestyrelsen vil informere om disse ved besøg.