Liljens historie

2015

Der var engang - sådan starter alle gode eventyr - også vores.

I maj 2015 er vi seks personer, der længe har snakket om, at det kunne være rart med et sted, hvor vi kunne mødes og snakke om de ting og udfordringer, der møder os tidligere misbrugere efter endt misbrugsbehandling.

Vi kontaktede misbrugscentret og landsforeningen af Væresteder, som kom på besøg og hjalp os igang med at stifte foreningen.

På foreningens stiftende generalforsamling kom bestyrelsen til at bestå af: Lone (formand), Michael (næstformand), Dan (kasser), Niels (sekretær), Karsten og Jørgen (bestyrelsesmedlemmer).

Der var mange opgaver ifm oprettelse af vores værested/forening: udarbejdelse af vedtægter, oprettelse af CVR-nummer, bankkonto, ansøgning om paragraf 18 midler, lokaler mm.

Alle opgaver bliver løst og vi lejer os ind i Info-butikken i Lindegade, hvor vi har åbent mandag og torsdag fra 14:30 - 18:00.

Vi bliver tildelt 20.000,- kr. fra paragraf 18 midlerne, som bliver brugt på reklame-bannere, brochurer og visitkort mm, der bl.a. bliver delt ud i vores stand i byfest-ugen i juli måned.

Foreningens medlemstal stiger stødt og roligt, og der er altid kaffe på kanden, og snakken går lystigt ved bordene. Det er dejligt at have et sted, hvor problemer kan vendes med ligesindede i en tryg atomsfære.

29. september afholdes der udsattes-dag i Kalundborg, hvor vi også deltager med input til kommunen set med en tidligere misbrugers øjne.

 I 2015 har vi forskellige arrangementer/aktiviteter i foreningen:

 • Rundvisning i DR-byen med efterfølgende spisning
 • Deltagelse i temadag i landsforeningen af væresteder
 • Julefrokost

 I december måned er vi oppe på 25 medlemmer, og lokalet i Lindegade er alt for lille. Vi leder efter nye og egnede lokaler, og pludselig tilbyder Marianne fra Medborgerhuset os, at vi kan flytte ind hos dem. Så flyttekasserne bliver fundet frem og vi rykker til Bredgade 32. Vi nyder de store og lyse lokaler, hvor der er masser af plads til os.

I forbindelse med flytningen ændrer vi vores åbeningstider, som nu er:

Mandag og torsdag fra 14:00 - 17:00

Ved årets udgang runder medlemstallet 30 - wauh :-)

 

2016

Der afholdes ordinær generalforsamling 4. februar, og bestyrelsen består nu af: Niels (formand), Tina (næstformand), Jørgen (kasser), Louise, Linda, Dan og Karsten (bestyrelsesmedlemmer).

I 2016 har vi forskellige arrangementer/aktiviteter i foreningen:

 • Rundvisning på Nordisk film
 • Besøg i andelslandsbyen Nyvang i Holbæk
 • 1 års fødselsdag som fejres med lagkage mm
 • Rundvisning på Korsør fæstning og museum - kaffe under Storebæltsbroen
 • Udflugt til Røsnæs bunker og fyr - spisning af medbragt mad i det grønne
 • Fisketur med kutteren Pia Bang
 • Grillfest hos Jørgen
 • Tur til sagnlandet i Lejre
 • Info-møde
 • Udsattes-dag
 • Tur til Nykøbing Sj. hospital - der guffes isvafler i Havnsø på vejen hjem
 • Tur til Tycho Brahe planetariet
 • Julefrokost

Der er lidt uro i foreningen, hvilket resulterer i en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen består herefter af: Tina (formand), Jørgen (kasser), Linda, Louise og Karsten (bestyrelsesmedlemmer).

I 2016 bliver vi tildelt samtlige 94.500,- , som vi har søgt om i PUF-puljen 2015. Det er dejligt, at vores store arbejde med projektbeskrivelsen bliver belønnet. Vi har inddelt vores projekt i 5 kategorier: Motion, madlavning, weekendtur, IT og kulturelle aktiviteter. Vi etablerer hurtigt arbejdsgrupper for de enkelte kategorier, og alle medlemmer bidrager positivt i arbejdet.

I løbet af året får vi  besøg af Birgitte Husballe fra Kalundborg kommune, som lytter interesseret til foreningens formål, vores udfordringer, solskinshistorier og ikke mindst, hvor stor en forskel denne forening gør for det enkelte medlem i hverdagen.

Dorte (Center for misbrugsrådgivning og behandling) og Susanne (frivillighedskonsulent Kalundborg kommune) besøger os også i 2016. Vi har en rigtig god dialog omkring misbrugsrelaterede emner, om "dagligdagen" i foreningen og om fremtidige muligheder.

2016 var et begivenhedsrigt år på alle måder - foreningen er ved at have fundet sine ben, og der er enighed om retningen for foreningens fremtid.

 

2017

Under udarbejdelse :-)