Formandens beretning 2019

Formandens beretning 2019
Den 29/2 - 2020

Tak for et begivenhedsrigt år og tak for samarbejdet til bestyrelsen. Tak for hjælpen, til at vi i dag er 32 medlemmer. Det kommende år, må det være vores fornemmeste opgave at gøre Væksthuset Liljen til det sted, vi vælger at lægge vores tid og kræfter.
Vi har afholdt en masse spændende aktiviteter og arrangementer.
Den 8/2 afholdte vi Bord curling turnering med dagbehandlingen (Misbrugscenteret), hvilket var til stor fornøjelse for samtlige deltager.
Den 24/2 gik turen til Botanisk have. Godt at det er fællesskabet, som er det vigtigste for os, da blomster ikke er det der er mest af på denne årstid. Jeg har kun hørt godt om denne tur.
18/3 har vi fællesspisning med en pæn tilslutning
23/3 deltager vi med 5 medlemmer i ”Vandets dag” her overvandt Vivi en del grænser. Med støtte fra fællesskabet lykkes det Vivi at trodse trapperne på ”Solskinspladsen” og komme halvvejs op i Vandtårnet. Det lykkes trods KOL og Vivis egen tvivl.
30/3 er vi 10 deltager som har fornøjelsen af Anders Matthesen i Kalundborg hallen. God stemning, godt selskab og et fantastisk show
3/4 TV-Kalundborg laver en artikel om vores kommende Backgammon turnering
8/4 har vi fællesspisning med pæn tilslutning
10/4 Biograftur for 10 medlemmer, hvor vi ser ”Dronningen” med Trine Dyrholm
17/4 afvikling af vores Backgammon turnering, hvor vi erhverver os vores første 2 pokaler. Der var ikke den store tilslutning, hvilket skyldtes at det var dagen før påske. Det har vi så lært af.
24-26/5 Weekendtur til Silkeborg, her sejlede vi også med Hjejlen og besøgte Fængselsmusset. En fantastisk tur, dog meget langt at køre.
5/6 opstart af Access Bars som tilbud til vores bruger og medlemmer
20/6 Madaften som bliver kombineret med film i Liljen. God tilslutning og god stemning
25/6-30/7 køre vi Access Bars hver tirsdag eftermiddag som prøve. Det er en stor succes så det fortsætter indtil midt november, hvor vi må indstille det, da vores behandler af personlige årsager ikke kan fortsætte. Det er vores plan at dette tilbud genetableres, lige hvornår er der ikke endelig afklaring på.
27/6 har vi besøg af Frank Clifforth som holder foredrag og synger et par sange. Vi har inviteret dagbehandlingen (Misbrugscenteret) og vi har åbnet op for pårørende. Vi bespiste vores deltager med pizza fra ”Pizzaverden” Sikke en fest, god tilslutning. Der var stort set fuldt hus.
6/7 Gåtur og grillfest på Røsnæs. God tilslutning. En tur der bliver snakket om at gentage. Så det må betragtes som en succes
8-14/7 har vi 3 medlemmer, 1 bruger fra dagbehandlingen (Misbrugscenteret) 1 barn og et voksent barn med på Ferie Camp med Landsforeningen af Væresteder. En stor succes, da samtlige vil deltage igen. De har også smittet, da flere er begyndt at vise interesse.
15/7 fik vi vores Mobile Pay op at køre, hvilket er en stor lettelse for vores kasser
I august starter vi et nyt tilbud op. Fælles morgenmad hver dag klokken 9. Det er en stor succes og med stor tilslutning. Det har hjulpet en del til at få en mere struktureret, hverdag og en god start på dagen. Det er dog kørt af sporet, så vi må se om det fortsat er relevant. Er det tilfældet, må det genopstartes og vi må have fundet et par tovholder.
24/8 afvikler vi Walk and Talk som et led i vores deltagelse af ”Vandrefestivalen” som Kalundborg kommune står for. En skidehyggelig tur, hvor vi havde besøg af 2 udefra. De spurgte meget interesseret indtil Liljen og der var en god dialog hele vejen
24/8 tager vi traditionen tro i ”Cirkusrevyen” Vi har fået vendt skuden fra 2018, hvor der kun var 4 deltager. I år var der 11 deltager, heraf en voksen datter. Vi havde lejet en Minibus af Ole Jensen, som største delen af os kørte i. Der var 4 som stødte til på Bakken. En fantastisk tur og oplevelse.
7/9 er vi en del af ”BEVÆG en sundheds- og idrætsfestival” som et led i vores synliggørelse. Vi har en stand på Klostertorvet, hvor BRDR. Skov flytteforretning hjælper os med at køre borde, stole og diverse spil frem og tilbage. De medlemmer som deltog, havde nogle fornøjelige timer sammen og der blev snakket med mange forskellige mennesker. Det kan kun anbefales at fortsætte med deltagelse i sådanne arrangementer.
21/9 til slut oktober forsøget vi at starte et nyt tilbud op. Walk and Talk hver lørdag formiddag efter morgenmaden. Det er ikke faste ture, så vi har været omkring Gisseløre, Møllebakken, Klosterskoven og bymidten. Der er en del som har haft stor glæde af dette tilbud.
24-26/9 deltager Mia og Vivi på et holdlederkursus gennem Landsforeningen af Væresteder. De er nu holdleder for Landsforeningen af Væresteder, hvilket Væksthuset Liljen også vil få stor glæde af.
13/10 tur til Nyby havn på Røsnæs. Et arrangement for både pårørende og børn. Et fantastisk arrangement, hvor der var et par stykker som hoppede i vandet. Vi havde medbragt kaffe, kage og diverse brætspil. Et arrangement som absolut har fortjent en gentagelse
14/10 forsøgte vi at lave en ugentlig krea-dag, hvilket gik godt de første par gange, for så at dø helt ud.
17/10 Info aften om Fitline, vitaminer og mineraler, Et arrangement med god tilslutning og flere af vores medlemmer har stadig glæde af det.
29-31/10 har vi 2 holdleder med på samling med LVS og nogle af landets øvrige holdleder
5/12 foredrag i Postgården med Erik Clausen. Et fantastisk arrangement med stor tilslutning. Der bliver arrangeret fællesspisning i Liljen, herfra går vi i samlet flok til Postgården
6/12 afholder vi et Access Bars kursus, så vi er nu 10 medlemmer som er certificeret Access Bars behandler
14/12 Et af årets højdepunkter ”Julefrokost” hvilket altid er et tilløbsstykke. Der er lidt udfordringer med maden fra Føtex ellers et fantastisk arrangement
20-31/12 tilbyder vi morgenmad hver dag, da vi ved at det for mange kan være en svær tid at være alene
Der er sikket tilbud, ture eller arrangementer jeg ikke har fået med. Det er så en fejl. Alle vores tiltag fortjener at blive fremhævet.
Hvordan er året så gået? Når jeg kigger på sådan en liste, kan jeg kun sige at året er gået godt. Når jeg kigger på vores medlemstilgang, kan jeg kun sige at året er gået godt. Der har været lidt kure på tråden, hvilket ville være mærkeligt andet. Vi er mange forskellige mennesker og vi har alle, hver vores personlige udfordringer. Jeg vil opfordre til, at vi behandler hinanden med værdighed og respekt. Så vil Liljen fortsat være et fantastisk Værested og vores nye medlemmer vil have lyst til at komme igen.
Tak for 2019 til alle vores medlemmer, venner, samarbejdspartner og netværk. Jeg ser med glæde og nysgerrighed frem til, hvad 2020 bringer med til os.

Afgående Formand
Michael Olsen.

Formandens beretning 2018

Af: Michael Olsen